Odťa­ho­vý a vyslo­bo­dzo­va­cí špe­ciál. Navi­ják Super­winch HUSKY o sile 7 ton a oku­lia­re s nos­nos­ťou 3 tony.

Vo výba­ve nechý­ba elek­tro­cen­trá­la, kar­bo­brús­ka, sada na otvá­ra­nie áut, opra­vu defek­tov.

havariatrans-odtahova-sluzba-banska-bystrica-zvolen-havariatrans-odtahova-sluzba-banska-bystrica-zvolen-avia-daewo-1