Vozid­lo vyba­ve­né hyd­rau­lic­kou rukou o nos­nos­ti 4,7 tony a hyd­rau­lic­ký­mi oku­liar­mi o nos­nos­ti 4 tony.

havariatrans-odtahova-sluzba-banska-bystrica-zvolen-havariatrans-odtahova-sluzba-banska-bystrica-zvolen-renault