Ser­vis­né vozid­lo k rých­lej pomo­ci na ces­te. Vo výba­ve naj­de­me štar­to­va­cie káb­le, boos­ter, sadu na otvá­ra­nie voz­diel. Slú­ži tak­tiež na prvot­ný pries­kum doprav­nej neho­dy, keď sa jed­ná o nároč­nej­ší zásah.

Seat Altea