Vozid­lo urče­né na odťa­hy vozi­diel na dlh­šie tra­sy s pomo­cou prí­ves­né­ho vozí­ka Agri­com s nos­nos­ťou 3 tony, na kto­rom je namon­to­va­ný navi­ják Super­winch o sile 5 ton.

havariatrans-odtahova-sluzba-banska-bystrica-zvolen-mitsubishi-pajero-04