Odťah náklad­ných stro­jov, UNC, vyso­ko­z­dviž­ných vozí­kov nie je s nos­nos­ťou hyd­rau­lic­kej plo­ši­ny až do 5 ton žiad­ny prob­lém.