Cieľom našej firmy Havaria Trans, je v čo najkratšom možnom čase pomôcť motoristom v núdzi.

Často nás postretnú na cestách nepríjemné situácie v podobe porúch na vozidle, alebo dopravnej nehody. Náš team je pre tieto situácie vyškolený a pripravený riešiť ich čo v najkratšej možnej dobe.

Môžete sa na nás obrátiť na telefónnom čísle 0911 349 995 kde nájdu naši klienti riešenie z častokrát nepríjemnej údalosti.

Disponujeme širokou škálou odťahovej techniky. Vždy sa snažíme adekvátne k situácii posielať odťahové vozidlo, aby sme po šetrnej a ekonomickej stránke vyhoveli klientovi, motoristovi.

Snažíme sa držať krok s dobou a investujeme do modernizácie vozového parku, ako aj na certifikované prípravky potrebné k profesionálnemu výkonu našej činnosti.

Naše vozidlá sú vybavené GPS zariadeniami a rádiostanicami, čím vieme z dispečingu operatívne riešiť zapeklité situácie v čo najkratšom možnom časovom horizonte.

Ďalej poskytujeme doplnkové služby a to hlavne prepravy vozidiel na dlhé trasy, prevozy pracovných plošín, traktorov, vyskozdvižných plošín, poskytnutie náhradného vozidla, aj prepravu osôb 9 miestnym vozidlom.

Naše strediská v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Žiari nad Hronom sú pripravené slúžiť motoristom nepretrižite 24 hodín Nonstop.

Ján Benčík